Skip to content
Menu

Konflikt na szlaku turystycznym na Gubałówkę w Zakopanem

Turyści w Zakopanem doświadczyli nieprzyjemnej niespodzianki podczas wędrówki na Gubałówkę. Rodzina zagrodziła połowę trasy, twierdząc, że teren należy do nich. Polskie Koleje Linowe (PKL) zapowiedziały pozew sądowy w związku z nielegalnym blokowaniem terenu.

Szlak turystyczny Gubałówka – opłaty

Wcześniej, gdy właściciele terenów przylegających do szlaku pobierali opłaty, było to związane z korzystaniem z ich własności. Jednak po wytyczeniu bezpłatnej ścieżki przez tereny PKL, turystom nie wymaga się już płacenia za przechodzenie przez te działki. To spowodowało utratę możliwości zarobku dla tych właścicieli, co może być jednym z powodów konfliktu na szlaku turystycznym.

Konflikt między PKL a rodziną

Rodzina, która włada kilkoma nieruchomościami na stoku Gubałówki, zablokowała przejście na bezpłatnym szlaku turystycznym. Ich działania są nielegalne i naruszają bezpieczeństwo ścieżki. W dodatku wprowadzają turystów w błąd, sugerując konieczność uiszczenia opłaty w przyszłości. PKL zapowiada podjęcie działań prawnych i zawiadomienie policji w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania szlaku i ochrony turystów.

Stanowisko rodziny


Rodzina utrzymuje stanowisko, że teren, który jest przecięty przez szlak, stanowi ich własność i nie zostali oni wywłaszczeni z tego obszaru. Konsekwentnie domagają się prawa do pobierania opłat od turystów za korzystanie z tego terenu. Zarzucają również PKL brak współpracy i negocjacji w tej sprawie. W opinii rodziny, ich działania mają na celu ochronę ich praw własności i uzyskanie rekompensaty za utratę dochodu, który wynika z wytyczenia bezpłatnej ścieżki przez PKL.

Reakcja PKL

PKL stanowczo twierdzi, że nielegalne postawienie ogrodzenia na drodze publicznej narusza ich prawa własności oraz interes Skarbu Państwa. Spółka jest zdeterminowana podjąć wszelkie kroki prawne w celu ochrony swojego majątku i zapewnienia turystom swobodnego dostępu do szlaku. Planuje skierować sprawę do sądu w celu rozstrzygnięcia sporu oraz zawiadomić odpowiednie służby, aby zapewnić bezpieczeństwo i komfort dla wszystkich korzystających z tego popularnego szlaku turystycznego.

Popularność szlaku na Gubałówkę

Szlak na Gubałówkę jest jedną z największych atrakcji turystycznych Zakopanego. PKL wytyczyło trasę, która przebiega wzdłuż kolei linowo – terenowej, w 2021 roku. PKL przesunęło ogrodzenie, aby umożliwić swobodne przechodzenie turystom. Konflikt ten staje się problemem dla turystów oraz dla samego PKL, które dąży do rozwiązania sytuacji na drodze prawnej.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *